Χαρακτηριστικά:

  • Τέσσερις άξονες εργασίας
  • Εργαλειοφορέας με 10 αλλαγές εργαλείου,
  • Κεφαλή πολυτρυπάνου με 17 θέσεις (11 κάθετες, 4 οριζόντιες στον άξονα Χ και 2 οριζόντιες στο άξονα Υ),
  • Vacuum χωρητικότητας 150 ml
  • Οριζόντιο μοτέρ για εσοχές κλειδαριάς πόρτας,
  • Δίσκος στον άξονα Χ και Υ

Άμεσα διαθέσιμο