Τεμαχιστική: Biesse Selco WN2

Όρθιο κέντρο εργασίας: Biesse Skipper V31